Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus GDPR eli General Data Protection Regulation astui voimaan toukokuussa 2018. Tietosuoja-asetuksen myötä muun muassa viestintäkäytännöt muuttuvat. Asetuksen tarkoitus on parantaa yksityisyydensuojaa ja valvoa henkilötietojen käyttöä organisaatioissa.

Rekisterinpitäjä

JR-Nahka Ky, Vehnäkuja 4, 16300 Orimattila

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Terhi Ruuska, myynti@nahkanasta.fi, 050 3086881

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
JR-Nahka Ky:n asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakasviestintään sekä markkinointitarkoituksiin. Emme kuitenkaan myy, jaa tai muulla tavoin luovuta henkilötietoja koskaan kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

• Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja tehtävänimike
• Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
• Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot JR-Nahka Ky:n verkkosivuilla
• Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtumiin osallistuminen

Rekisterin tietolähteet
Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen JR-Nahka Ky:öön. Tiedot tulevat pääosin asiakkaalta itseltään. Saatamme kerätä tietoja myös julkisista lähteistä.

Tietojen luovutus
Emme myy, jaa tai muulla tavoin luovuta asiakkaidemme tietoja kolmansille osapuolille. Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja aina tietojen keräyshetkellä voimassa olleiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei koskaan luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme asiakkaidemme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on tallennettu teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon pääsy on ainoastaan JR-Nahka Ky:n henkilökunnalla. Virheelliset tai epätarkat henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan aina asiakkaan pyynnöstä viimeistään kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Vanhentuneet tiedot tuhotaan niin, etteiulkopuolisilla ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi.


Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus ja mahdollisuus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää oikaisemaan, poistamaan tai rajoittamaan tietojensa käyttöä. Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä JR-Nahka Ky:öön.